Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni 30 i 31 października 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej pod kierunkiem dyżurujących nauczycieli.