Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Wszystkie wydarzenia

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I

29 września 2017 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 6
odbyła się uroczystość ślubowania, podczas której w poczet uczniów szkoły przyjęte zostały dzieci z 6 klas pierwszych.
Przedstawiciele klas I z ul. Rodziewiczówny 10 w obecności Dyrekcji szkoły,
Gości i Rodziców złożyli swoje ślubowanie przed Sztandarem Szkoły.

Dyrektor szkoły p. Arkadiusz Skrzyński i Burmistrz Miasta p. Michał Pasieczny dokonali także symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi", dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów. Po części artystycznej i oficjalnej uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy pasowania na uczniów. Ta piękna uroczystość dostarczyła wszystkim zgromadzonym wiele wrażeń i wzruszeń. Będziemy ją długo wspominać.