Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO- PLASTYCZNEGO

„Julian Tuwim dzieciom”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I oraz IV.

2. Organizatorem konkursu są n-le biblioteki szkolnej oraz wychowawcy klas I i IV.

3. Cele konkursu:
- zapoznanie uczniów klas I i IV z poezją Juliana Tuwima;
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci;
- promocja czytelnictwa wśród uczniów.

4. Czas trwania konkursu
1 X – 19 X 2017

5. Prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolną techniką powinny przedstawiać ilustrację do wybranego utworu poetyckiego Juliana Tuwima.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej 
/czytelnia lub wypożyczalnia/ do dnia 19 października.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz słodkości.

8. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej – HOL – PARTER.

n-le biblioteki szkolnej:

Grażyna Ostrowidzka
Lucyna Chrobocinska Grażyna Górak