Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Dyżury

    IIp1 IIp2 Ip1 Ip2 Ip3 kl we sz2 sz1 pa1 pa2 jad łącz szwf boi
Poniedzialek   Mu NH Kn   GA Ło Aw BD UK Wr     JM Le  
1 NH SP Kn Aw Ma BD MM Ło   Ka Ok   Le So  
2 SP Ma MM Bo Ne Tr OH Mi   Wr Ok   OM  
3 Ła Mu ES UK Tr Bu Wa GA   Ka Mi   So Pe  
4 xA Mr RG UK PK Ne JG Kn   Wr BK   Be So  
5 Ła JG Bu GA BD Mu OH Tr     BK Wa Be Pe
6 Rz Ko PK Ne Bo Ke Mi RG       Ok St   Le
7   BD   Bo   BK xA Rz RG       St    
8   Ko   BK     xA PK         St    
 
Wtorek   Na HB NH   Bu Ma Kn PK Ke sB     Be OM  
1 Ła Ma MM SP Ke Go NH Wa   Wr BK   OM Be  
2 Ok Ła Tr PK Ne Wa UK JG   Ka Ło   So Pe  
3 SP Mr Bu Ke Ne Go OH Na   Ka Ło   JM Gs  
4 Go Mu GA Bo Ke Ok Ła UK   Wr Wa   Gs Pe  
5 Mu Wa BD Ma Kn JG GA Mi     Aw Mr So Le Be
6 Na Tr RP Bu xA Ko Ku Bo       Rz JM OM St
7   Tr   GA   Ku Bo JG RP            
8             Ko Ku         Gs JM  
 
Sroda   Ok Mi HB   UK Ke JG Na Rz Ka     Pe    
1 NH Ła MM Kn Ło BK SP JG   Wr Aw   Pe    
2 Wa Ła Tr HB Ło Ku Ma RP   Mi Wr   Le Gs  
3 OH Na GA Ke Ne SP PK Bo   Ka Mr   Gs Le  
4 Kn Go RP xA Rz BD Ła Bu   Wr Ok   So Pe  
5 Wa Ko Bo RP OH Ne Mr BK   Ka Ku Ke Be Le
6 SP Go Mi xA PK Na Bu Mu       Ło Pe St So
7   Go   Ke   Ku OH GA Ło       St OM  
8             xA PK         OM So  
 
Czwartek   HB Ok Bu   Ło Ma BD PK UK sB Mi   OM JM  
1 HB Ła Kn Ło Tr Rz GA Bu   Ka BK   JM OM  
2 Mu Mr Aw UK Bo RP Kn Ko   Wr Ok   So  
3 Mi Ma Bo BD GA Aw UK RP   Wr SP   Be JM  
4 Wa JG Bu Ke RP Ła Ne Rz   Ka BK   So Pe  
5 Mu SP xA Ne Rz Mi OH Ła   Ka BK Mr Le JM
6 Na Go Tr Bu Kn RG ES BD       Wa Pe Be OM
7   BD   Tr   RG OH Wa Mr       Le  
8       xA     Ke RG              
 
Piatek   RP Mi GA   UK Kn Na Ło Wa Wr Aw   Le Be  
1 Ok Na Kn OH Ne Mi GA RP   Wr Aw   OM Gs  
2 RG Ma ES Ke Bo BD SP Tr   Mr Mi   Be  
3 Ma BD Ło Tr ES Na Wa OH   Ka BK   Gs JM  
4 NH JG UK RP PK Ok Wa GA   Wr BK   Be St  
5 Go Ko Bo Ok Bu Ku BD Mu   Mr Ne Ke So Pe JM
6 Ła Kn Aw BK RP Rz ES PK       SP JG   Le
7   Mu   Aw   Ku Rz ES PK       Pe JM  
8             Aw Ku