Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Rady Pedagogiczne

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/17 w Gimnazjum nr 1 w Rumi

 

Data

Temat

5 IX 2016 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

14 IX 2016 r. 

Rada Pedagogiczna

29 IX 2016 r. I

Zebranie z rodzicami kl. I-II

26 X 2016 r. 

Rada Pedagogiczna - analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

9 XI 2016 r. 

Rada Pedagogiczna- szkolenie, Zebranie z rodzicami

7 XII 2016 r. 

Rada Pedagogiczna - analiza, szkolenie

8 XII 2016 r. 

Konsultacje z rodzicami 

12 I 2017 r. 

Rada klasyfikacyjna, Zebranie z rodzicami

22 III 2017 r. 

Rada Pedagogiczna – przygotowania do egzaminu gimnazjalnego

5 IV 2017 r. 

Rada Pedagogiczna- szkolenie, Konsultacje z rodzicami

17 V 2017 r. 

Rada Pedagogiczna –Zebranie z rodzicami

19 VI 2017 r. 

Rada klasyfikacyjna

26 VI 2017 r. 

Rada podsumowująca