Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Dyrekcja Szkoły

 

                                            Wicedyrektorzy

1 1

Ewa Grzymkowska


                                         

2   

Anna Klepczyńska

4

Sławomir Kozaczka