Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

29 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego.

W budynku przy ul. Rodziewiczówny po raz pierwszy wyborcy głosowali elektronicznie dzięki uczniowi klasy III d, Nikodemowi Jędrzejczakowi, który zadbał o sprawne funkcjonowanie programu i witryny internetowej oraz czuwał nad zachowaniem ordynacji wyborczej. W obsłudze komputerów pomagali również Tomasz Toruńczak i Dominik Socha z kl. III d, a uczennice z kl. III a: Agnieszka Naczk, Julia Okrój, Magdalena Teperek, Dominika Landowska, Aleksandra Widz oraz Julia Kwiatkowska, których zadaniem było dbanie o porządek w lokalu wyborczym, sprawiły się doskonale.

W wyborach wzięło udział 360 osób spośród 475 uprawnionych do głosowania uczniów klas: IV i VII SP oraz II i III gimnazjum.

Najwięcej głosów zdobyła Daria Dampc z kl. III a, II miejsce zajęła Emilia Górska z kl. III a, III – Wiktoria Manińska z kl. III d.

Oprawą fotograficzną pierwszych elektronicznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego zajęła się Emilia Górska z kl. III a.

Irena Burczyk