Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Profil Szkoły

W pierwszym tygodniu września szkolna społeczność pracuje nad stworzeniem Profilu szkoły. Ta metoda ewaluacji polega na zbieraniu informacji o szkole od różnych grup.

Dyrektor zaprosi do rozmowy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, aby w toku dyskusji poznać mocne i słabe strony naszej placówki.

Spotkania zaplanowane w harmonogramie Profilu szkoły już się odbyły. Zespół ewaluacyjny opracował wnioski z dyskusji. Dyrektor przedstawi raport z tego przedsięwzięcia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zebraniu z rodzicami w czwartek 13 września 2012r. oraz na spotkaniu z uczniami w przyszłym tygodniu.

 

Ewaluacja wewnętrzna - Profil szkoły

 Działanie

Osoby odpowiedzialne

Termin

Uwagi

Opracowanie zagadnień do profilu szkoły

Zespół ds. ewaluacji:
E. Okrój, A. Okrój, L.Łatanik- Górska, R.Piotrowicz, K.Zielke, M.Walaszek,A. Stankiewicz

Czwartek
30 sierpnia 2012r.
godz. 8.00 sala 212

Opracowanie zagadnień, przygotowanie materiałów dla grup

Spotkanie z uczniami kl. II i III

Wicedyrektor
D. Sahajdaczna
I. Burczyk, O. Hlebko
Wychowawcy
kl. II i III wyznaczają po 1 os. z klasy

Poniedziałek
3 września 2012r.
godz. 11.30 sala 116

Przeprowadzenie dyskusji, wypełnienie mapy szkoły, wyznaczenie 3 osób do panelu

Spotkanie z nauczycielami -wychowawcy kl. II i III

Wicedyrektor D.Sahajdaczna

Poniedziałek
3 września 2012r.
godz. 12.00 sala 16

Przeprowadzenie dyskusji, wypełnienie mapy szkoły, wyznaczenie 3 osób do panelu

Spotkanie z pracownikami AiO

Wicedyrektor
D. Sahajdaczna
Kierownik gospodarczy
K. Pierzgalska

Poniedziałek
3 września 2012r.
godz. 14.00 sala 16

Przeprowadzenie dyskusji, wypełnienie mapy szkoły, wyznaczenie 3 osób do panelu

Spotkanie z rodzicami kl. II i III

Dyrektor J. Braun
Wychowawcy
kl. II i III wyznaczają po 1 osobie

Środa
5 września 2012r.
godz. 17.00 sala 16

Przeprowadzenie dyskusji, wypełnienie mapy szkoły, wyznaczenie 3 osób do panelu

Spotkanie panelowe – po 3 osoby z każdej grupy (12 osób)

Dyrektor J. Braun
Wicedyrektor
D. Sahajdaczna

Czwartek
6 września 2012r.
godz. 17.00 sala 16

Przeprowadzenie dyskusji, zbudowanie profilu szkoły

Opracowanie raportu

Zespół ds. ewaluacji:
E. Okrój
, A. Okrój, L.Łatanik- Górska, R.Piotrowicz, K.Zielke, M.Walaszek,A. Stankiewicz

Piątek
7 września 2012r.

Raport z wnioskami należy przekazać zespołowi ds. planu wychowawczego i planu profilaktyki (pon. 10 września)

Przedstawienie raportu Radzie Pedagogicznej

Czwartek
13 września 2012r.

Prezentacja PP

Attachments:
Download this file (harmonogram_2014.pdf)harmonogram_2014.pdf[ ]357 kB
Download this file (profil2-maj_(1).ppt)profil maj 2013[Ewaluacja wewnętrzna metodą Profil szkoły - kwiecień 2013 r.]1526 kB
Download this file (profil_podsumowanie.ppt)profil podsumowanie 2012[Prezentacja Profilu Szkoły]1438 kB
Download this file (profil_podsumowanie_2014.ppt)profil_podsumowanie_2014.ppt[ ]591 kB