Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Dni wolne w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14 października 2016 r.

piątek

DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

--------------------

1 listopada 2016 r.

wtorek

Wszystkich Świętych

31 października (poniedziałek) – dzień wolny dla uczniów.

11 listopada 2016 r.

piątek

Narodowe Święto Niepodległości

--------------------

6 stycznia 2017r.

piątek

Święto Trzech Króli

--------------------

21 marca 2017 r.

wtorek

 

Dzień Wagarowicza, pierwszy dzień Wiosny - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19-21 kwietnia 2017 r.

Środa, czwartek, piątek

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych klas pierwszych i drugich – egzamin gimnazjalny

1 maja 2017 r.

poniedziałek

1 Maja – Święto Pracy

2 maja (wtorek) - dzień wolny dla uczniów

3 maja 2017 r.

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

--------------------

8 maja 2017 r.

piątek

 

Święto patrona, dzień otwarty Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 czerwca 2017 r.

czwartek

Boże Ciało

16 czerwca 2017 r. (piątek) -- dzień wolny dla uczniów