Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Pedagog, Psycholog Szkolny

Pedagog mgr Anna Okrój

Wspiera uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, materialnych, dydaktycznych, pomaga w dostosowywaniu form i metod pracy z uczniami z dysfunkcjami Posiada kwalifikacje terapeuty terapii pedagogicznej i prowadzi zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią. Jest wykwalifikowanym socjoterapeutą i prowadzi w szkole grupowe zajęcia socjoterapii dla dzieci z problemami wychowawczymi

poniedziałek 7.30-13.00  
wtorek 12.00-16.00
środa 7.30-14.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 7.30-12.00

Psycholog mgr Katarzyna Bielińska

Wspiera uczniów i rodziców w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, integracyjnych, w komunikacji międzyludzkiej, pomaga w dostosowywaniu form i metod pracy z uczniami z dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi.Jest wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą w ramach przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz spotkania indywidualne diagnozujące zainteresowania, potencjał, predyspozycje zawodowe

Aktualne godziny pracy Szkolnego Psychologa 
w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 12.00 – 17.00
Wtorek 9.30 – 15.00
Środa 7.30 – 13.00
Czwartek 7.30 – 13.00
Piątek 10.30 – 15.00Wysłuchamy nie oceniając, pomożemy zdiagnozować problemy, doradzimy jak je rozwiązać, w razie potrzeby skierujemy do placówek specjalistycznych, odpowiednich instytucji.

Zapraszamy!!!