Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Rada Rodziców

Rada Rodziców

uchwaliła składkę na rok szkolny 2016 / 2017 w wysokości 30 zł. 

Można ją wpłacać

bezpośrednio przedstawicielowi Rady Rodziców w dniach zebrań klasowych lub przelewem z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska oraz klasy ucznia na konto: 

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi Rada Rodziców 

BGŻ 04 2030 0045 1110 0000 0279 6640