Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Dzwonki

W naszej szkole obowiązują dwa warianty dzwonków. Wariant A jest podstawowy i używany codziennie, natomiast wariant B jest używany gdy w szkole odbywa się popołudniowa Rada Pedagogiczna, zebrania z rodzicami lub inne uroczystości szkolne.

Lp.

Wariant A

Wariant B

1

730 - 815

730 - 805

2

825 - 910

815 - 850

3

920 - 1005

900 - 935

4

1015 - 1100

945 -1020

5

1110 - 1155

1030 - 1105

I OBIAD

I OBIAD

6

1215 - 1300

1120 - 1155

II OBIAD

II OBIAD

7

1315 - 1400

1210 - 1245

8

1410 - 1455

1255 - 1330

9

1505 - 1550

1340 - 1415

10

1555 - 1640

11

1645 - 1730