Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016 / 2017


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 13 – 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2016 r.
b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2016 r.
c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2016 r.
Dodatkowy termin egzaminu:
a) część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r.
b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r.
c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku zkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)