Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Samorząd uczniowski 2016/2017

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Daria Dampc - klasa IIIa

Zastępca przewodniczącej:
Emilia Górska - klasa IIIa

Zastępca przewodniczącej:
Weronika Manińska - klasa IIId