Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

budynek ul. Rodziewiczówny 10 (byłe Gimnazjum Nr 1)

Szkolna stołówka

Ogłoszenie

1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 11.09.2017 r.
2. Wpłaty dokonuje się u pani intendent p nr 108 do każdego 10-tego miesiąca
w godz.8.00–13.00 lub na konto:
Bank Rumia Spółdzielczy 93 8351 0003 0003 0775 2000 0050
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa za który mc.
karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 14.
3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
4. Opłata za obiady w październiku wynosi: 20 x 2,80 = 56,00 zł
5. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (22 dni ) 176,00 zł
6. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (22 dni ) 140,80 zł
7. Obiady wydawane na przerwach obiadowych
I przerwa 11.50 -12.10
II przerwa 12.55 -13.10
8. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90
9. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.